چهل اصل تربیتی در مورد کودکان

اصل هفتم: یاری در کار خیر اصل هشتم: انتظار در حد توانایی اصل نهم: کارطاقت فرسا از او نخواستن اصل دهم: فرزند را به گناه وادار نکردن اصل یازدهم: کار بد در مقابل فرزند ممنوع اصل دوازدهم: برخورد مودبانه و احترام آمیز اصل سیزدهم: اکرام اصل چهاردهم: احترام درحضور دیگران اصل پانزدهم: نگاه مسرت آمیز به فرزند اصل شانزدهم: محبت اصل هفدهم: عدالت

کودکان انتظار دارند پدر و مادرشان مثل یک قاضی عادل و با انصاف با آنها برخورد کنند و مرافعات و اختلاف هایشان را رسیدگی و بر طرف نمایند.

اصل هیجدهم: عمل به وعده اصل نوزدهم: توجه به حس عزت طلبی فرزند اصل بیستم: آموزش نماز اصل بیست و یکم: آموزش زندگی و علوم مورد نیاز اصل بیست و دوم: اندرز و نصیحت اصل بیست و سوم: توجه به نیاز ارتباطی کودک با والدین اصل بیست و چهارم: حسن خلق و نتیجه بدخلقی اصل بیست و پنجم: رفتار با مدارا اصل بیست و ششم: راهنمایی در دوست یابی اصل بیست و هفتم: سختی و صبر اصل بیست و هشتم: واداشتن به نیکی‌ها و... اصل بیست و نهم: توجه به نیازها اصل سی ام: نه گذشته نه آینده

بیان غصه ها و ناراحتی ها، گرفتاری ها و کمبودها، مشکلات درگیری های گذشته باعث تضعیف روحیه فرزندان می‌‌گردد، آنها از زندگی می‌‌ترسند. اگر ما بینشی صحیح به فرزندمان دادیم برای او جای نگرانی و ترس از آینده باقی نخواهد ماند، و این از حقوقی است که فرزند بر پدر، مادر و مربی دارد.

اصل سی و یکم: آداب و رسوم اصل سی و دوم: تفریح اصل سی و سوم: توجه به عوامل رشد و ترقی

پس عوامل ترقی، سعادت و کمال عبارتند از:

1-       هدف و انگیزه داشتن

2-       اغتنام فرصت

3-       استفاده از تجربه گذشتگان

4-       احتیاط و هوشیاری

5-       همت و اراده

و اما موانعی که می‌‌توان در راه کمال بر شمرد بطور خلاصه عبارتنداز:

1-       مسامحه و سستی (قال علی علیه  السلام: التوانی مفتاح البوس = مسامحه و سستی کلید بدبختی و شدائد است)

2-       خودپسندی (قال علی علیه السلام: الاعجاب یمنع الازدیاد = خودپسندی مانع افزایش کمال و سد راه رشد انسانی است)

3-       شهوت (قال علی علیه السلام: قد خرقت الشهوات عقله = به تحقیق شهوت ها عقل او را متلاشی کرده بودند)

4-       هوی و هوس (قال علی علیه السلام: ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان: اتباع الهوی= همانا خطرناک ترین و مهم ترین خطری که شما را تهدید می‌‌کند دو چیز است: (1- پیروی از هوا و هوس و طول امل: 2-و نیز آرزوی دو و دراز داشتن)

5-       داشتن آرزوی دور و دراز

6-       ضعف های روانی شامل:

الف: انزوا طلبی و خجالت کشیدن (قال علی علیه السلام: ایاکم و الفرقه = از انزوا و پراکندگی بر حذر باشید)

ب: ترس، بخل، حرص و ناامیدی

اصل سی و چهارم: تربیت اجتماعی

برای این که فرزند ما به رشد اجتماعی دست یابد و تربیت اجتماعی شود باید:

1-     سعی کنیم او را مستقل بار بیاوریم.

2-     به او اجازه دهیم برای کارهای خود تصمیم بگیرد و از نظریات دیگران استفاده کند.

3-     حدود هر چیزی را به او بیاموزیم و اجازه بدهیم با معیارهای خود حدود  را بیابد و به آن عمل کند.

4-     به او مسئولیت واگذار کنیم.

5-     آینده نگری را به او آموزش دهیم.

6-     افراط و تفریط را برای او تبیین کنیم.

7-     به او آسان بگیریم تا به دیگران آسان بگیرد.

8-     نگرش او را در مسائل اساسی زندگی مثبت، جدی و خوشبینانه کنیم.

9-     او را به شرکت در فعالیتهای گروهی هدایت و راهنمایی کنیم.

10- شیوه های برخورد سالم با دیگران را به او بیاموزیم.

11- او را علاقمند به کمک و یاری دیگران بار بیاوریم.

12- او را آماده کنیم تا برای دیگران مفید باشد.

13- روحیه انتقال سازنده، ملایم و غیر مستقیم را به او آموزش دهیم.

14- روحیه رقابت سالم و پایدار که موجبات رشد است را به او یاد دهیم.

15- او را به گونه ای بسازیم که امتیازات خود را به رخ دیگران نکشد.

16- باید فرزند ما روحیه پذیرش انتقاد و ضعف های خود را داشته باشد و به اصطاح آنها بپردازد.

اصل سی و پنجم: تشویق و تنبیه

1-بعد از تنبیه،جرم بچه را فراموش کنیم.

2-هرگز کودکتان را برای نماز تنبیه نکنید.

3-مراقب باشید  که تنبیه سبب رکود رشد جسمانی،ذهنی و عاطفی فرزند است.

4-تنبیه ممکن است برای مدت کوتاهی بد رفتاری را متوقف کند ولی در دراز مدت عوارضی مانند

         انتقام، خشم، تمرد، بدبینی، خشونت و ترس ایجاد می‌‌کند.

5 –هرگز کودک را در حضور دیگران تنبیه نکنید حتی با اخم و قهر...

6-قبل از هرچیزی ریشه و علت خطا و اشتباه را پیدا کنید تا مشکل به شکل اساسی خود حل شود و اشتباه تکرار نگردد.

اصل سی و ششم: توجه به بهداشت

بهداشت دو نوع است:

1-       بهداشت جسم

2-       بهداشت روان

اصل سی و هفتم: روزنه های آسیب رسانی

 از روزنه های آسیب رسانی که توجه ویژه پدر و مادر ها را می‌‌طلبد سه چیز است:

1-  غفلت

2-  شهوت

3-  اعتیاد

اصل سی و هشتم: مسائل جنسی

عوامل ایجاد کننده آفت و آسیب در دوران بلوغ

1-       بی توجهی والدین و تربیت های غلط دوران کودکی و دوره ما قبل بلوغ.

2-       عدم آشنایی نوجوانان به خصوصیات دوران بلوغ و آماده نشدن برای ورود به این دوره حساس

3-       ناهنجاری های روحی و اضطراب و دلهره و تشویش های ناشی از ناامنی های به وجود آمده در خانواده، مدرسه و...

4-       عقده های حقارت، خود کم بینی و عدم احساس وجود پناهگاه امن.

5-       تکریم و احترام نکردن والدین نسبت به جوان خود و بی توجهی به احساسات شخصیتی او

6-       تربیت دینی نشدن نوجوانان و ضعف ایمان به خدا و...

7-       همنشین ناباب و غیر قابل اعتماد.

8-       مشاهده مناظر جنسی و شهوت انگیز.

9-       شکستهای شخصیتی در دوره های سنی مختلف.

10-   تزلزل و بهم ریختگی کانون خانواده.

 اصل سی و نهم: ایفای نقش در پیروزی تحصیلی فرزند اصل چهلم: انتظارات فرزند نکته آخر:

صفات انسان های رشد یافته اجتماعی:

 • استقلال فکری، او می‌‌تواند شخصا امور خود را اداره کند.
 • ضمن حفظ استقلال از نظریات مشورتی دیگران استفاده می‌کند.
 • سعی می‌‌کند هر چه زودتر به درآمد شخصی برسد و دخل و خرج خویش را تنظیم کند.
 • به حکم کلکم راع و کلکم مسئول، خود را مسئول می‌‌داند و وظائفش را به بهترین وجه انجام می‌‌دهد.
 • در زندگی خود برنامه دارد و برای آینده اش نیز برنامه ریزی می‌‌کند.
 • در امور مربوط به خود جانب اعتدال را رعایت می‌‌کند و از افراط و تفریط می‌‌پرهیزد.
 • به مسائل مختلف و آینده امور خویش بین است و مثبت فکر می‌‌کند و اجازه نمی‌‌دهد شکست ها او را به یأس بکشانند.
 • در فعالیت های گروهی شرکت می‌‌کند و مسئولیت خود را به خوبی انجام می‌‌دهد.
 • با اشخاص در خور شأن و شایستگی اشان برخورد می‌‌کند و ظرفیت افراد را مورد توجه قرار می‌‌دهد.
 • از دیگران دستگیری می‌‌کند و انتظاری برای جبران ندارد بلکه کمک او جنبه انسانی دارد.
 • سعی می‌‌کند از طریق فعالیتها، موفقیت ها و ارتقاء و تعالی شخصیت خویش، توجه به تأیید دیگران را به دست آورد نه با ریا کاری و تقلب و کارهای غیر عادی و نامعقول.
 • تلاش می‌‌کند با افزون همه جانبه بر غنای شخصیت خویش اعتماد به نفس لازم را به دست آورد.
 • انتقاد پذیر است و منتقد.
 • با همسالان و همکلاسان خود همکاری می‌‌کند و از رقابت ستیزه جویانه پرهیز دارد.

 

منبع : کتاب اصول تربیت - مظفر حاجیان

/ 0 نظر / 21 بازدید