می خواهم یک دانش آموز درس خوان بشوم(7)شب امتحان

شب امتحان زمان مرور کردن مطالب وتجدید قوا برای داشتن یک ذهن آماده در روز امتحان است.

به موقع بخوابید.

شب امتحان از خوردن پیاز سیر وماست همراه با غذا پرهیز کنید،مصرف این مواد باعث رخوت و خواب آلودگی شما می شود.

شب امتحان حل کردن نمونه سوالهای سالهای گذشته یا مراکز آموزشی دیگر به شما کمک می کندکه ضمن مرور مطالبب بامواردمهم وامتحانی بیشتر آشنا شوید.

با جواب دادن به سوالهای امتحانی سال های قبل،آمادگی واعتماد به نفس شما برای شرکت در امتحان بالا می رود.

شب امتحان زمان یادگیری درس ها نیست ولی نباید از ارزش شب امتحان غافل شد.با آرزوی موفقیت شما عزیزان

/ 0 نظر / 13 بازدید