جاده زندگی

زندگی مثل یک جاده بلند و طولانی است. بخش هایی از جاده زندگی پر است از فراز و نشیب. یادم باشد پس از  هر فرازی، فرودی است و در ادامه هر فرودی یک فراز خود را آرام و آماده نگه دارم.


بخش هایی از جاده زندگی جذابند و دلفریب. یادم باشد...

جاده ها برای رفتن ساخته شده اند نه برای ماندن. جاده ها برای گذرند نه قرار...


بخش هایی از جاده زندگی خشن است و ترسناک. یادم باشد... ترس به

خودم راه ندهم و با شهامت پیش بروم چرا که خدای مهربان من نگران و

مراقبم است...


 بخش هایی از جاده زندگی از جایی که ایستاده ای انتهایش نامعلوم است.

یادم باشد... تردید نکنم و به پیش روم...

بخش هایی از جاده زندگی سرد است و برفی. یادم باشد... گرمای

دوستان خوب همراه مناسبی است برای سفر کردن...


 بخش هایی از جاده زندگی پر پیچ و خم اند، یادم باشد... پیچ و خم لازمه

جاده زندگی است بدون آن زندگی یکنواخت است و کسل کننده...

 بخش هایی از جاده زندگی حاشیه های جالبی دارند. یادم باشد... برای

لحظاتی ایستادن، لذّت بردن و نفس تازه کردن خوب است امّا باید نگاهم را

دوباره به جاده بدوزم...

گاهی جاده ها طولانی به نظر می رسند، ره توشه یادم نرود، صبر، اندکی

امید و به مقدار کافی ایمان.

برخی جاده ها تاریکند. یادم باشد... گاهی به آسمان نگاه کنم. جایی که

ستاره ها هدایتم می کنند، و فراموش نکنم مهربانترین، هدایت گرانی را از

پیش خود فرستاده است تا انسان ها بی کس و بی نشان نمانند .

یادم باشد هر گامی که ما به سوی او برمی داریم او پیشاپیش ده گام

برداشته است! او مشتاق دیدار ماست ...

/ 0 نظر / 3 بازدید