ظرافت های معلمی(4)

باسلام به همه معلمان زحمتکش

فراگیران بی ادب را با ادب باید ادب کرد.دربرخورد با فراگیران متاخر

در جلسات اول به فراگیران اجازه دهند تا وارد کلاس شوند امادر صورت تکرار بهتر است معلم به صورت خصوصی ودر خارج از کلاس با آنان صحبت وعلت یابی کنند.مثلا:

چند جلسه ای است که با تاخیر می آیی؟خبریه؟مشکلی پیش آمده؟و.....در مورد فراگیرانی که می گوید درس را نفهمیدم.

بیان کند کجای درس را نفهمیدی؟در صورتی که بگوید هیچ قسمت درس را نفهمیدم .معلم با طرح چند سوال ساده از درس به فراگیر ثابت کند که بعضی از قسمت های درس رافهمیده وبقیه را توضیح دهد یا توسط خود یا دیگر فراگیران.

چند نفر از همکاران از منبع مطالب پرسیده اند به عرض برسانم از کتاب ظرافت های معلمی استادمجید نقیه استفاده می گردد.

از خدا خواهیم توفیق عمل

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید