ظرافت های معلمی (3)

از انتقاد نرنجید زیرا راه پیشرفت تان رفع عیوب می باشد و این عیب ها فقط با یادآوری دیگران شناسایی می شود......خداقوت

الف )درارتباط کلامی بادیگران

1-صدا رسا ودلنشین باشد.2-حالات عاطفی صدا رعایت شود.3-آهنگ صدا متغیر باشد.4-بیان در خور فهم ودرک فراگیران باشد.5-همه صدا را بشنوند.6-معلم با شور وحرارت صحبت کند.7-معلم با فراگیران راحت روان وغیر رسمی صحبت کند.8-ساختار دستوری جملات خبری ,سوالی ,تاکید و...رعایت شود.

ب)در ارتباط غیر کلامی بادیگران

1-متبسم وباچهره ای گشاده باشد.2-توزیع نگاه داشته باشد.توزیع توجه داشته باشد توزیع انرژی داشته باشدیعنی سعی کند انرژی خود را به طور یکسان درطول یک جلسه مصرف کندوبه طور یکسان به همه محبت ونگاه کند.3-رنگ لباس معلم روشن وآرام بخش باشد.4-خوش بو ومعطر باشد.فاصله ی فیزیکی معلم با فراگیران متعادل باشد.5-تحرک وجابجایی داشته باشد که موجب تمرکز حواس ووتنوع بخشی ونشاط درکلاس وارتباط عاطفی بافراگیران می شود.و.........از خدا خواهیم توفیق عمل

/ 3 نظر / 5 بازدید
دانش آموز کلاس چهارم

سلام خانم رجایی.من میخوامیه حرفی به شما بزنم.ما تو کلاسمون زنگ علوم خیلی ازمایش انجام میدیم.یکیش این بود که گل را گذاشتیم تو آب نمک و گل خشکید. حالا چرا آقای رضایی واسه آب شدن برفها نمک می ریزن اینطوری آب میشه و آب نمک به چمن ها و درختها می رسه و اونا خشک می شند. شرمنده که اسمم را نگفتم اخه خجالت میکشم

به نام خدا باسلام ووقت بخیر بسیار خشنودم که مطالب مفید در خصوص ایجاد فضای بانشاط در کلاس درس درج شده قطعا اگر همه عوامل ذکر شده در کلیه ارکان مدرسه اتفاق بیفتد وهمه عوامل را درنظر بگیرد موثر خواهد بود از خدا وند بزرگ توفیق توفیق روز افزون شمارا خواهانم

دانش آموز کلاس چهارم

سلام من خیلی فکر کردم و وقتی تحقیق کردم فهمیدم که پاشیدن شن همراه خاک می تواند از سر خوردن بر روی یخ و برف جلوگیری کند و وقتی هم آب می شود برای گیاهان ضرری ندارد.ممنون که جوابم را دادین...[ماچ]