ماه مهمانی خدا

رمضان ماه مهمانی بزرگ الهی است که در آن  دروازه های مهمان سرای بزرگ الهی گشوده می شود و شمیم دل نواز عطر بهشت ربانی، مشام جان های عشاق را می نوازد و سرود و عشق وصل را در دل عاشقان می انگیزد.

رمضان ماه نزول رحمت و فرود عزت و عروج عبادت و صعود طاعت و سپر محکم خداوند است که همگان را از عذاب اخری مصون و محفوظ می دارد.«صوم شهر رمضان، فانه جنه من العقاب»«خطبه ۱۱۰ نهج البلاغه»

فرا رسیدن ماه رمضان بر همه دخترای گلم به خصوص کلاس سومی ها مبارک باد.

التماس دعا

/ 0 نظر / 15 بازدید