ظرافت های معلمی(2)

خداقوت

درارتباط عاطفی بادیگران(عاطفه نقطه ی عطف معلمی است)

الف)درکلاس درس

1-ارادت قلبی خود را به زبان آوردن.مانند:شمابرای من مهم هستید.شما عزیزان من هستیدو...

2-هرازگاهی تماس فیزیکی با فراگیران.برای مثال:دست دادن به آنان،دست زدن روی شانه آنان و....

3-هراز گاهی کنار فراگیران نشستن.

4-فراگیران رابه اسم صدا زدن.       5-لبخند زدن به آنان

6-استفاده از روش خاطره گویی:هرازگاهی معلم وفراگیران بنا به موقعیت کلاس خاطرات پند آموز رابیان کنند.

ب)خارج از کلاس ومدرسه

1-صحبت خصوصی ودو نفری.

2-وزرش کردن بایکدیگر مثلا والیبال،تنیس روی میز

3-بایکدیگر قدم زدن      4-بایکدیگر شرکت در مراسم ها مانند دعای کمیل ،جشن ها

5-اردو رفتن بافراگیران   6-هرازگاهی تماس تلفنی بافراگیران

7-دعوت از فراگیران برای سوار ماشین(معلم)شدن و.....

معلمی شغل انبیاست خداوند همه معلمان این مرز وبوم رایاری فرمایند....

/ 1 نظر / 14 بازدید
محدثه خجندی

سلام خانم رجایی. خواستم در مورد اردو ها ی ششمی ها بدونم... میشه اردوی بعدی ما باغ بانوان شاهین شهر باشه؟؟!! لطفا!.[متفکر][سوال][رویا]