می خواهم یک دانش آموز درسخوان باشم (5)

هیچ لذ تی بالاتر از این نیست که نادانسته ها را بدانم........

1- عزیزم     وقتی عصبی خسته وشتاب زده هستید به سراغ درس خواندن نروید .زیرا مغز شمادر این حالت تمایلی به پذیرش اطلاعات جدید ندارد ودرس خواندن شما فقط اتلاف وقت است.

2-  دخترم    بزرگترین علت فراموشی وضعف حافظه بی توجهی وبی دقتی به موضوع در زمان یادگیری است.

      نگران پرشدن ظرفیت حافظه تان نباشید. 

     الف-هر چه بیشتر از حافظه تان استفاده کنید حافظه شما قوی تر می شود.تمرین کنید که هر چیزی را به خاطر بسپارید.

     ب-تغذیه خوب وکامل در تقویت حافظه نقش به سزایی دارد  به برنامه غذایی تان  اهمیت بدهید.

 ج-   مثبت اندیشی اعتماد به نفس وتخیل خلاق می تواند حافظه ودر نتیجه یادگیری شما را افزایش دهد.

د-  درس خواندن به معنای محروم شدن از تفریح ها ولذت های زندگی نیست.شما می توانید به همراه خانواده به پیک ونیک بروید ویکی دو ساعت هم در آن جا مطالعه کنید.

  و-   می توانید در حین مطالعه سوال های خود را یادداشت ودر پایان مطالعه با پاسخ دادن به آن ها مطالب درسی را مرور کنید .

    موقع درس خواندن فقط درس بخوانید وپس از  پایان مطالعه کتاب را ببندید وبه سراغ کاری که تمایل دارید بروید.....باآرزوی موفقیت روز افزون برای دخترای گل

زعمل کار برآید زسخنرانی نیست...

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
محدثه خجندی

این پستتون واقعا محشره [تایید][تایید][تایید] [تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید] [تایید][تایید][تایید][تایید][تایید] [تایید][تایید][تایید][تایید] [تایید][تایید][تایید] [تایید][تایید] [تایید]